Skip to main content

Tjenester

Tjenester vi tilbyr

  • Akutt Service

  • Preventivt vedlikehold; motorrom, sterilen, uniter og røntgen

  • Reparasjon av roterende instrumenter

  • Utlåns autoklav og DAC

  • Teknisk takst av klinikk

  • Prosjektering av klinikk inkl. tegninger

  • Byggekonsulent ved prosjektering